Γιώργος Σύρρος, M.Sc.

Ο Γιώργος Σύρρος είναι ψυχολόγος -ψυχοθεραπευτής. Είναι απόφοιτος του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc) στην Κλινική Ψυχολογία του Πανεπιστημίου Leiden.

Είναι τακτικό μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων και εκπαιδευόμενος συστημικός ψυχοθεραπευτής στο Ινστιτούτο Συστημικής Θεραπείας Θεσσαλονίκης. Συνεργάζεται με ενήλικες σε ατομικές συνεδρίες και με ζευγάρια σε θεραπεία ζεύγους. Διατηρεί γραφείο στην οδό Ασκληπιού 41, στη Λάρισα.

Αρθρογραφία